Här kommer användbara kommandon som vi tycker att man ska ha koll på som nybörjare på Linux. I slutändan måste du inte ha alla kommandon i huvudet men dessa är de som används hela tiden för filhantering i din dator.

För att ta reda på vad som finns i den katalog som du befinner dig i skriv in:

% ls

Lista alla filer i den katalog som du befinner dig i, inklusive de som börjar men en punkt skriv in:

% ls -a

Vill du skapa en ny katalog/mapp i den katalog som du befinner dig i. Vi bestämmer att den nya mappen ska heta ”nymapp”. Skriv då in:

% mkdir nymapp

För att se om den är skapad så använder du kommandot ovan, ls.

För att byta katalog, till en ny, t.ex. den du skapade så skriv in:

% cd nymapp

Gå till din hemmamapp. Ibland så vill du byta katalog snabbt och komma till din hemma mapp. Skriv då in:

% cd ..

Då ska du komma direkt till din hemmamapp.

Undersök vart du befinner dig någonstans i strukturen, lista din plats genom att skriva in:

% pwd

Då skrivs hela din sökväg ut. T.ex. ”/anvandare/home”

Kopiera filer. Vi tar ett exempel där du befinner dig i din hemmamapp. ”/anvandare/home” och du vill kopiera en fil som ligger i en annan mapp som heter ”/anvandare/home/dokument/test.txt”. Filen vill du kopiera till din hemmamapp. När du är i din hemmamapp skriv då in:

% cp /anvandare/home/dokument/test.txt .

Notera punkten (.) som kommer efter ett mellanslag. Punkten markerar att filen ska kopieras till den katalog/mapp som du befinner dig i. D.v.s. din hemmamapp.

För att flytta filer använder du kommandot mv. Vi säger att du har en fil som heter ”backup.txt” i din hemmamapp. Och vill flytta den till en mapp som heter ”backup” så skriver du in:

% mv backup.txt backup/.

Vill du ta bort filer ska du använda dig av kommandot rm. För att plocka bort en hel mapp används rmdir.

Säg att vi ska plocka bort en fil som heter ”gammal.txt” i mappen där vi befinner oss, då ska du skriva in:

% rm gammal.txt

Om vi har en mapp som heter ”gammal” i den katalog som vi befinner oss i så ska du skriva in:

% rmdir gammal

Detta är ett par väldigt bra kommandon som vi tycker att man ska lära sig, det är bland det första som man ska kunna som Linuxanvändare. Kom ihåg att testa hur det går också. Använd kommandon som ls när du har utfört en uppgift och se om du har gjort rätt. Tänk också på att testa i en miljö där du inte kan orsaka någon skada. Sätt upp en testserver eller fråga någon kunnig om hon/han kan sätta upp en skyddad miljö inuti en riktig server.

Fler guider för nybörjare finns att hitta på vår hemsida. Gå till menyn och gå till steg 2.