Det kan ta emot att testa Linux för att man inte vet om det fungerar, om det finns program till den som används frekvent, om hårdvaran i kompatibel osv. Det är en av de stora farhågor som användare har, men det finns och har funnits ett alternativ i flera år. Ett säkert alternativ som går ut på att du kan testköra Linux på din dator utan att installera det. Just detta sätt brukar kallas för Live-CD.

Hur det fungerar

När man först kom på att producera Live-CD:s på Linuxsystem så gjorde man det av anledningen som vi skriver i inledningen. Det var för att ta bort momentet ”installation” och att dela upp hårddisken. Gjorde man det på en dator som redan hade ett operativsystem, och skulle använda dualboot så fanns risken att allt fallerade på slutet. Att testköra allt först var viktigt och när man kom på att detta fungerade så växte det enormt. Själva Live-CD:n är först en skivavbild som laddas ner från en hemsida, från någon av organisationerna som ger ut Linux operativsystem med Live-funktion. Skivavbilden bränns ner till en CD-Skiva och placeras i datorns CD-spelare.

Steget att få skivan att laddas upp, eller ”bootas” upp kan vara det svåraste egentligen. Att få skivan att boota före hårddisken. Det ska finnas ett alternativ i datorns bios om startordningen. När allt laddas in i datorn så körs hela operativsystemet i datorns internminne, alltså ramminnet.

Live-CD:n utvecklades

Efter CD:n kom naturligtvis DVD:n. Det fanns mer plats i en Live-DVD men Linux är lättviktigt så de flesta kör faktiskt CD än idag. När USB-minnen blev billigare och vanligare så tog man över det till detta format. Äldre datorer har dock inte stöd för att boota upp från ett USB-minne så Live-CD kan i många fall vara det bästa att använda. Linuxsystem kan också köras i sin helhet från USB-minnen, t.ex. till mediaspelare så går det att köra hela operativsystem från ett USB-minne eller ett litet SD-kort.

Andra användningsområden

Live-CD:n kan fylla fler funktioner än att bara användas som ett test inför en installation. Det kan t.ex. vara ett verktyg för att åtgärda eventuella fel på datorer. Exempel:
Har din Windowsdator låst sig, den startar inte upp på rätt sätt? Då kan du använda en Live-CD med valfri utgåva och lägga in skivan i datorn, starta upp och försöka att nå innehållet. Det bästa är om du alltid har en Live-CD klar och tillgänglig i fall att något sådant skulle inträffa. Det är speciellt bra om man ska rädda filer på sin dator.
Live-CD kan också användas för att testa olika säkerhetssystem. Det kan vara att göra så kallade ”pen tests”, penetrationstester med verktyg som ligger på Live-CD:n. I stället för att ha en dator konfigurerad med verktyg så laddar man bara upp Live-CD:n.

Ladda hem

Wikipedia har en stor lista med distributioner som har en utgåva med Livefunktioner. Här kan du hitta specifika system för reparation mm.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_live_CDs